Anglické idiomy

Anglické idiomy

Idiomy. V češtině i v angličtině běžně používané. Co se ale pod tímto slovem skrývá? Jedná se vlastně o ustálený víceslovný výraz, jehož význam se nedá odvodit z běžných významů slov, ze kterých se skládá. Zní to trošku kostrbatě, proto si to vysvětlíme na jednoduchém příkladu v naší mateřštině. Jistě už vám někdo někdy řekl: „Neztrácej hlavu!“

Copak tím dotyčný asi myslel? Určitě ne, že svoji hlavu vezmete a někde ji ztratíte. To se vám jen snažil říct, že máte zachovat klid. Tyto výrazy mají velice blízko k metaforám a často z nich i vycházejí.

Každý jazyk má své idiomy, někdy je možné je přeložit stejně, jindy musí člověk hledat opis či podobný idiom v jazyce cizím.

V následující tabulce si ukážeme několik anglických idiomů a pokusíme se k nim najít české ekvivalenty:

A penny for your thoughts.Volně přeloženo: Dal bych nevím co za to, abych věděl, co si myslíš. Dalo by se vyjádřit: Přál bych si vědět, co se ti honí hlavou.
Barking up the wrong tree.Nejblíže k tomu má český výraz: Vyješ na špatný měsíc nebo pláčeš na špatném hrobě.
Caught between two stools.Když si někdo není jistý jakou ze dvou alternativ si vybrat. Něco jako: Být mezi mlýnskými kameny.
Can´t judge a book by its cover.Nemůžeš soudit knihu podle jejího obalu – tnz. nemůžeme soudit pouze na základě vzhledu.
Cry over spilt milk.Brečet nad rozlitým mlékem – když si stýskáš nad něčím, co už se stalo a nedá se s tím nic dělat.
Devil´s advocate.Ďáblův advokát – obhájce špatné věci.
Don't count your chickens before the eggs have hatched.V anglickém významu: Nepočítej kuřata, dokud se ti nevylíhnou vajíčka. Česky je to možné opsat výrazem: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
Don't put all your eggs in one basket.Český ekvivalent: Nevsázej vše na jednu kartu! – diverzifikuj rizika.
Every cloud has a silver lining.Za každým mrakem se skrývá slunce.
Hit the nail on the head.Uhodit hřebíček na hlavičku, prostě říct to, co to vystihuje.
Kill two birds with one stone.V češtině: Zabil jsem dvě mouchy jednou ranou. Znamená to, že jsem splnil dvě jiné věci najednou.
Once in a blue moon.Česky možno opsat idiomem: Jednou za uherský rok. Tzn. ne moc často.
Speak of the devil!Když chceme vyjádřit, že jsme mluvili o někom, kdo se právě objevil. My o vlku a vlk za dveřmi.
Steal someone's thunder.Sebrat vítr z plachet. Prostě připravit někoho o jeho výhodu.
Taste of your own medicine.Dát ochutnat vlastní medicínu.

Chtěli byste se naučit více? Vyzkoušejte naše
online kurzy Jazyky hravě.