Jak napsat motivační dopis (cover letter) v angličtině

Jak napsat motivační dopis (cover letter) v angličtině

Zdravíme Vás,
dnes se společně podíváme jak napsat zapeklitý motivační dopis v angličtině neboli cover letter.

V dnešní době je kladen stále větší důraz na cizí jazyky. Proto je běžné, že si životopis tzv. CV a mnohdy i úvodní (motivační) dopis nevyžádají pouze v jazyce českém, ale například i v anglickém. V krátkosti pro vás proto přinášíme vzor toho, jak by dopis mohl vypadat a pár frází, kterými je možné personalistu zaujmout.

Jak má dopis vypadat? Náležitosti jsou stejné jako u české varianty, délka by neměla přesáhnout 1 A4 a měli byste se pokusit sami sebe „prodat“. Nyní si probereme jeho jednotlivé části:

V první části dopisu je nutné napsat oslovení a dále, že se ucházíte o tu či onu pozici a kde jste se o ní dozvěděly.
K tomu je dobré použít věty jako například:

 • Dear Sir or Madam (v případě, že neznáte jméno člověka, kterému píšete. Když ho znáte, oslovujte jménem!) 
  – V případě, kdy za oslovení přidáte čárku, nezapomeňte napsat čárku i za rozloučení. V opačném případě se na konci také nepíše.

  – Dear Sir, …..
  Sincerely,
 • I am writing to apply for the position of (název pozice) which was advertised on (například na stránkách pracovní agentury)
  – Hlásím se na pozici ………, o které jsem se dozvěděl z ……..
 • I am responding to your advertisment in (jméno novin, datum zveřejnění…) regarding the (název pozice) position
  – Odpovídám na inzerát, který byl v ………., který se týkal pozice ……
 • Please regard my letter as my formal application
  – Prosím berte můj dopis jako formální žádost

V dalším odstavci je dobré říci něco o sobě. Jaké jsou vaše dřívější zkušenosti apod. A také zmiňte, že k dopisu přikládáte životopis

 • I enclose my CV (zkratka pro curriculum vitae, zkrátka životopis)
  – Přikládám svůj životopis

Poté je dobré zmínit, proč jste pro ně nejlepší volbou. K tomu se dá využít i následujících vět:

 • I have over (počet let) years experience in the (oblast ve které máte zkušenost, např.: sales and marketing career)
  – Mám více než ……… let zkušeností v ………
 • I enjoy working with people etc.
  – Rád pracuji s lidmi atd.
 • I believe I would excel in ………..
  – Věřím, že budu vynikat v ……..
 • I am willing to work on (Sundays ….)
  – Jsem ochotný pracovat o (nedělích….)

Dále můžete navrhnout osobní schůzku, na kterou byste se rádi dostavili:

 • We should meet to discuss the position.
  – Měli bychom se sejít a prodiskutovat danou pozici.
 • May I arrange an interview to further discuss my qualification?
  – Můžeme si sjednat pohovor, abychom projednali mojí kvalifikaci?
 • If you have any questions …..
  – Pokud máte nějaké otázky ….
 • Thank you for your time and consideration.
  – Děkuji za váš čas a uvážení.

V neposlední řadě je důležité se FORMÁLNĚ rozloučit:

 • Cordially,
  – Srdečně
 • Sincerely,
  – S úctou

Nezapomeňte, že se také udává na začátku motivačního dopisu vaše jméno a příjmení společně s adresou a kontaktem, jak můžete vidět na ilustračním obrázku.

 

Jako bonus do vašeho startu jsme pro vás připravili profesionálně zpracovaný cover letter, který naleznete ve formuláři pod článkem.

Tímto vám přejeme hodně štěstí jak v budování vašeho cover letter, tak i ve vaší budoucí kariéře.