Podmiňovací způsob – CONDITIONALS

Podmiňovací způsob – CONDITIONALS

Podmiňovací způsob (anglicky CONDITIONALS) je velmi ošemetná záležitost a je třeba na ni klást velký důraz. Pro lepší orientaci vám přinášíme krátký přehled.

Kondicionálů (rozuměj podmínkových vět) je hned několik:

ZERO CONDITIONAL:
Používá se v případě, že chceme vyjádřit stálou pravdu. Věci, které jsou naprosto zřejmé nebo všeobecně platné (vědecké pravdy).

  • If you use that door, it sets off an alarm. – Když použiješ tyhle dveře, spustí se alarm.
  • If you mix blue with red, you get purple. – Když namixujete modrou a červenou, získáte fialovou.

If + přítomný čas (vedlejší věta) + přítomný čas (hlavní věta)

FIRST CONDITIONAL:
První kondicionál nám vlastně říká, co se stane JESTLI.

  • If I get this job, I will celebrate. – Jestli získám tuhle práce, budu slavit.
  • If you forget your Homework, your teacher will punish you. – Jestli zapomeneš domácí úkol, učitel tě potrestá.

If + přítomný čas (vedlejší věta) + budoucí čas (hlavní věta)

SECOND CONDITIONAL:
Využívá se k popsání skutečnosti, u které není velmi pravděpodobné, že by se stala. V podstatě polemizování nad tím, co by bylo, kdyby…

  • If the post office were reliable, we wouldn´t have to wait so long for our letter. – Kdyby byla pošta spolehlivá, nemuseli bychom tak dlouho čekat na náš dopis.
  • If I owned the company, I would run it differently. – Kdybych společnost vlastnil, vedl bych ji jinak. (jsem ale jen zaměstnanec)

Pamatujte si, že COULD může být v některých případech použito v druhém kondicionálu za WOULD.

If + minulý čas (vedlejší věta) + podmiňovací would (hlavní věta)

THIRD CONDITIONAL:
Třetí kondicionál nám pomáhá vyjádřit, co by bývalo byly, kdyby… Jedná se tedy o nereálné podmínky v minulosti.

  • If I hadn´t made the phone call, I wouldn´t have heard the news. – Kdybych býval nevolal, tak bych býval neslyšel ty zprávy. (ale volal jsem a slyšel jsem to)
  • If I had known the truth about Jane, I would have never married her. – Kdybych býval věděl o Jane pravdu, nikdy bych si ji býval nevzal.

If + předminulý čas (vedlejší věta) + WOULD HAVE + příčestí minulé (hlavní věta)

Pokud máte zájem naučit se více a posunout své jazykové schopnosti na vyšší úroveň, tak vyzkoušejte naše
online kurzy Jazyky hravě.