Předložky v angličtině

Předložky v angličtině

V dnešním příspěvku se zaměříme na ty z Vás, kteří s angličtinou teprve začínají. Tím ale nechci zdatné angličtináře odradit od přečtení, přeci jen, opakování není nikdy na škodu.

Předložky:
Podíváme se na ně, jak v použití místa, tak i času.

1) IN, INTO, OUT OF

 • Jane is in her room. – Jane je ve svém pokoji. (uvnitř)
 • Darren fell into/in the swimming pool. – Darren spadl do bazénu. (směrem dovnitř)
 • He came out of the library. – Vyšel z knihovny. (směrem ven)

2) ON, OFF

 • The book is on the table. – Kniha je na stole. (na povrchu)
 • Jack fell off the roof. – Jack spadl ze střechy.

3) INSIDE, OUTSIDE

 • There were standing inside the bar. – Stáli v baru. (uvnitř)
 • There is a bus stop outside the bank. – Před bankou je autobusová zastávka. (venku před)

4) UNDER, OVER

 • The boy is under the table. – Chlapec je pod stolem.
 • There is a lamp hanging over the sofa. – Nad gaučem visí lampa.

5) ABOVE, BELOW – používá se v případě, že věci nejsou přímo nad sebou, ale mluvíme o poloze výše či níže

 • The house is above the forest. – Dům je nad lesem.
 • From the roof of the hotel we could see people below us. – Ze střechy hotelu jsme mohli vidět lidi pod sebou.

6) IN FRONT OF, BEHIND

 • We can meet in front of your house. Můžeme se potkat před tvým domem.
 • There is someone behind that house. Za tím domem někdo je.

7) OPPOSITE, BETWEEN

 • The bank is opposite the cinema. Banka je naproti kinu.
 • There is a library between the post office and the bank. Mezi poštou a bankou je knihovna.

Předložky času:

1) AT
Používáme když:

 • Mluvíme o denní době: at 3 o´clock, at noon, at lunch time
 • Víkend: at the weekend
 • Se svátky: at Christmas, at Easter

2) IN

 • S částí dne: in the morning, in the evening (ale: at night!!)
 • Roky, roční období, měsíce: in 2006, in summer, in July

3) ON

 • Dny: on Monday, on Sunday
 • Data: on 19th July

Naučte se toho více a vyzkoušejte některý z našich online kurzů Jazyky hravě. Kurzy jak pro začátečníky, tak i pokročilé studenty.