english Archivy - Jazyky hravě
Business letter

Business letter

Obchodní dopisy se od těch soukromých liší formou. Soukromé dopisy jsou neformální, osobní a přátelský. Jelikož je obchodní dopis obvykle posílán osobám, které neznáme, tak musí být více formální. Obchodní dopisy by měl být psán na čistý a nezmuchlaný papír, bez chyb, se správnou úpravou, měl by být dobře čitelný, zdvořilý a mělo by mu být dobře rozumět.
Continue reading

Anglické idiomy

Anglické idiomy

Idiomy. V češtině i v angličtině běžně používané. Co se ale pod tímto slovem skrývá? Jedná se vlastně o ustálený víceslovný výraz, jehož význam se nedá odvodit z běžných významů slov, ze kterých se skládá. Zní to trošku kostrbatě, proto si to vysvětlíme na jednoduchém příkladu v naší mateřštině. Jistě už vám někdo někdy řekl: „Neztrácej hlavu!“

Continue reading