idioms Archivy - Jazyky hravě
Anglické idiomy

Anglické idiomy

Idiomy. V češtině i v angličtině běžně používané. Co se ale pod tímto slovem skrývá? Jedná se vlastně o ustálený víceslovný výraz, jehož význam se nedá odvodit z běžných významů slov, ze kterých se skládá. Zní to trošku kostrbatě, proto si to vysvětlíme na jednoduchém příkladu v naší mateřštině. Jistě už vám někdo někdy řekl: „Neztrácej hlavu!“

Continue reading